Ex Votos – Mexické Lidové, Peru Milagros

O Ex Votos…

latinský výraz „Ex voto“, krátký pro „ex voto suscepto“ znamená „od slibu udělal.“Slib byl učiněn svatému, který pomáhal v tom, co bylo považováno za zodpovězenou modlitbu, zázrak, který se poté stal tím, kdo slib složil. Tak jako tradiční zvyk v raných latinskoamerických katolických církvích, byla vytvořena malá vzpomínka na okamžik Osobní pokory, když jednotlivec požádá světce o pomoc a je vysvobozen z katastrofy a pravděpodobně ze smrti. Pak je tento objekt darován církvi, aby byl vystaven jako veřejná nabídka poděkování a připomínka ostatním, že modlitby byly zodpovězeny.Votivní zvyk nabízet dary Božskému v díkůvzdání za přijatý zázrak, sahá až do starověké Mezopotámie a Egypta. Takové dary byly zavěšeny na stěnách římských chrámů. Nakonec začleněn do křesťanského náboženství, zvyk se stal dojemným výrazem víry v Božské, které se rozšířilo do Mexika během koloniálních dnů. Existovaly také Ex Voto předměty různých kovů, konkrétně nazývané milagros ve velmi raných dobách s více soukromými významy. V zemích, kde bylo stříbro v hojnosti, stříbrné předměty, byly pověřeny jako oběti světci a darovány církvi.

ve venkovských oblastech Mexika byly pověřené obrazy malé a byly nejčastěji vytvářeny olejovou barvou na zinkovém plechu. Každý Ex voto zobrazoval událost i světce, kterému byl slib složen a který pomáhal při udělování zázraku. Netrénovaní umělci často využívali kreativní přístupy pomocí jasných barev spolu s římskokatolickou církevní tradicí k výrobě identifikovatelných svatých postav. Ve spodní části každého Ex voto byl krátký nápis v nejlepší španělštině známý umělcem. Individualizovaný nápis uvádějící konkrétní zázrak byl nejčastěji chybně napsán a gramaticky nesprávný. Během pozdních 1800s a časném 1900s mnoho malých obrazů přišel na řádek stěny Mexické církve jako gesta díkůvzdání, nahradí výkonný nauka-řízený obrazy z Kostela svatých s osobní a přímé odpověděl na prosby o pomoc. Votivní obrazy jsou intimní záznamy o dramata každodenního života, bulls boje, údery blesku, nehody, špatného zdraví a false věznění v Boží zásah, který byl údajně vedly k přežití a milost. Ex Votos si cestu do soukromých sbírek začali hledat už před mnoha lety. Diego Rivera a Frida Kahlo je popularizovali tím, že je dychtivě sbírali.

uzákoněné vztahy se světcem-přímé, osobní, i trochu neuctivé-obchází církevní rituály katolické církve. To může vysvětlit historickou ambivalenci církve vůči nim, protože tyto obrazy byly v průběhu času prodávány kostely, aby vytvořily prostor pro zobrazení více. Jako skutečné skutky víry, Ex Votos patří k “ lidovému katolicismu.“

– Marcia Weber –

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.