Najít právní formu minut

Naléhavé Okolnosti odkazují na situace, které vyžaduje neobvyklé nebo okamžité kroky, a to umožňuje lidem obejít obvyklé postupy. Jinými slovy nouzové podmínky. Okolnosti jsou takové, že by to způsobilo, že by rozumná osoba věřila, že je nutná okamžitá akce, aby se zabránilo fyzickému poškození důstojníků. Například když soused prorazí okno hořícího domu, aby někoho zachránil uvnitř.

Jedná se o situace, kdy policista může okamžitě podniknout kroky k účinnému zatčení, prohlídce nebo zabavení, pro které existuje pravděpodobná příčina. To lze provést bez předchozího získání rozkazu. Federální ‚zaklepat a oznámit‘ statutu, 18 U. S. C. S 3109 vyžaduje policisté zaklepat, oznámit a být odepřen vstup, než se vloupat do obydlí. Naléhavé okolnosti však omlouvají nesoulad.

o naléhavých okolnostech se říká, že existují, když

(1) život nebo bezpečnost osoby je ohrožena

(2) Útěk podezřelého je na spadnutí nebo

(3) důkazy mají být odstraněny nebo zničeny.

To se také nazývá jako mimořádné okolnosti nebo zvláštní okolnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.