Platon

ateenalainen filosofi Platon (n.428-347 EKR.) on antiikin kreikkalaisen maailman ja koko länsimaisen ajattelun historian merkittävimpiä hahmoja. Kirjallisissa dialogeissaan hän välitti ja laajensi opettajansa Sokrateen ajatuksia ja tekniikoita. Hänen perustamansa Akatemia oli joidenkin kertomusten mukaan maailman ensimmäinen yliopisto, ja siinä hän koulutti suurinta oppilastaan, yhtä vaikutusvaltaista filosofi Aristotelesta. Platonin toistuva kiehtovuus oli ideaalimuotojen ja arkikokemuksen erottelu ja se, miten se toteutui sekä yksilöille että yhteiskunnille. Kuuluisimmassa teoksessaan ”tasavallassa” hän hahmotteli sivistystä, jota ei hallittaisi alhainen ruokahalu vaan filosofikuninkaan puhdas viisaus.

Platon: Early Life and Education

Platon syntyi noin vuonna 428 EKR, Perikleen Ateenan kultakauden viimeisinä vuosina. Hän oli ylhäistä ateenalaista sukujuurta molemmin puolin. Hänen isänsä Ariston kuoli hänen ollessaan lapsi. Hänen äitinsä Perictione meni uusiin naimisiin poliitikko Pyrilampeen kanssa. Platon varttui peloponnesolaissodan (431-404) aikana ja tuli täysi-ikäiseksi samoihin aikoihin, kun Ateena kärsi lopullisen tappion Spartalle ja seurasi poliittinen kaaos. Hän sai opetusta filosofiassa, runoudessa ja voimistelussa arvostetuilta Ateenalaisilta opettajilta, kuten filosofi Kratylokselta.

Platonin vaikutteista

nuoresta platonista tuli Sokrateen vannoutunut seuraaja—itse asiassa hän oli yksi niistä nuorista, jotka Sokrates tuomittiin väitetystä korruptiosta. Platonin muistelut Sokrateen eletystä filosofiasta ja säälimättömän kyseenalaistamisen tyylistä, Sokraattisesta menetelmästä, muodostuivat hänen varhaisten dialogiensa pohjaksi. Historioitsijat pitävät Platonin dialogeja sekä” Apologiaa”, hänen kirjallista kertomustaan Sokrateen oikeudenkäynnistä, tarkimpana saatavilla olevana kuvauksena vanhemmasta filosofista, joka ei jättänyt jälkeensä yhtään omaa kirjallista teosta.

Sokrateen pakkoitsemurhan jälkeen Platon vietti 12 vuotta matkustellen Etelä-Italiassa, Sisiliassa ja Egyptissä opiskellen muiden filosofien kanssa, mukaan lukien mystisen matemaatikon Pythagoraan seuraajat, mukaan lukien Theodoros kyreneläinen (Theodoroksen spiraalin eli Pythagoraan spiraalin luoja), Arkhytas Tarentumilainen ja Echecrates Fliokselainen. Platonin aika pythagoralaisten keskuudessa herätti hänen kiinnostuksensa matematiikkaan.

Platonin teoria muodoista, jonka mukaan tuntemamme fysikaalinen maailma on vain varjo todellisesta, sai voimakkaita vaikutteita Parmenideelta ja Zenon Elealaiselta. Kaksikko esiintyy henkilöinä Platonin dialogissa ” Parmenides.”

Platonilla oli elinikäinen suhde Syrakusan hallitsijasukuun, joka myöhemmin pyysi häneltä neuvoa kaupunkinsa politiikan uudistamiseen.

Platonin Akatemia

vuoden 387 tienoilla 40-vuotias Platon palasi Ateenaan ja perusti filosofisen koulunsa kreikkalaisen sankarin Akademoksen lehtoon, aivan kaupungin muurien ulkopuolelle. Ulkoilmaakatemiassaan hän piti luentoja oppilaille, jotka olivat kokoontuneet eri puolilta kreikkalaista maailmaa (yhdeksän kymmenesosaa heistä Ateenan ulkopuolelta). Monet Platonin kirjoituksista, erityisesti niin sanotut myöhemmät dialogit, näyttävät saaneen alkunsa hänen siellä antamastaan opetuksesta. Perustaessaan Akatemiaa Platon siirtyi Sokrateen ohjeiden ulkopuolelle, sillä hän ei koskaan perustanut koulua ja kyseenalaisti koko ajatuksen opettajan kyvystä jakaa tietoa.

Aristoteles saapui Pohjois-Kreikasta liittyäkseen Akatemiaan 17-vuotiaana opiskellen ja opettaen siellä Platonin elämän viimeiset 20 vuotta. Platon kuoli Ateenassa, ja hänet haudattiin todennäköisesti Akatemian alueelle.

Platonin dialogit

epäilyttävän alkuperältään kirjeiden joukkoa lukuun ottamatta kaikki Platonin säilyneet kirjoitukset ovat dialogimuodossa, jossa Sokrateen hahmo esiintyy yhtä lukuun ottamatta kaikissa. Hänen 36 dialogiaan on yleensä järjestetty varhaiseen, keskiseen ja myöhäiseen, joskin niiden kronologia määräytyy tyylin ja sisällön eikä tiettyjen päivämäärien mukaan.

varhaisin Platonin dialogeista tarjoaa syvällisen tutkimuksen Sokrateen dialektisesta menetelmästä hajottaa ja analysoida ideoita ja olettamuksia. ”Euthpyrossa ”Sokrateen loputtomat kysymykset saavat uskonnollisen asiantuntijan tajuamaan, ettei hän ymmärrä, mitä” hurskaus ” tarkoittaa. Tällaiset analyysit ajoivat hänen oppilaansa kamppailemaan niin sanottujen platonisten muotojen kanssa-niiden sanoinkuvaamattomien täydellisten mallien (totuus, kauneus, miltä tuolin pitäisi näyttää), joiden perusteella ihmiset arvioivat esineitä ja kokemuksia.

keskimmäisissä dialogeissa Sokraattisesta muodosta nousevat esiin Platonin yksittäiset ideat ja uskomukset, joita ei koskaan puolustettu suoralta kädeltä. ”Symposium ”on sarja ryyppypuheita rakkauden luonteesta, jossa Sokrateen mukaan romanttiselle halulle on parasta muuttaa se sovinnolliseksi totuudenhakuiseksi (myöhempien kirjailijoiden” Platoniseksi rakkaudeksi ” kutsuma ajatus). ”Menossa ”Sokrates osoittaa, että viisaudessa ei ole niinkään kyse asioiden oppimisesta kuin sen” muistelemisesta”, minkä sielu jo tietää, sillä tavalla, että oppimaton poika voidaan johtaa keksimään itselleen geometrinen todiste.

monumentaalinen ”tasavalta” on rinnakkainen kansakunnan ja yksilön sielun tutkiminen. Molemmissa Platon löytää kolmiosaisen hierarkian hallitsijoiden, apulaisten ja kansalaisten sekä järjen, tunteen ja halun välillä. Samoin kuin järjen pitäisi hallita yksilössä, niin viisaan hallitsijan pitäisi hallita yhteiskuntaa. Vain ne, joilla on viisautta (ihanteellisesti eräänlainen ”filosofi-kuningas”), kykenevät erottamaan asioiden todellisen luonteen. Valtion ja sielun alempien tasojen kokemukset liittyvät-kuten Platonin kuuluisa analogia sen osoittaa-todelliseen tietoon samalla tavalla kuin luolan seinällä olevat varjot liittyvät, mutta kuitenkin täysin eri tavoin kuin ne luovat muodot.

Platonin myöhäiset dialogit ovat tuskin lainkaan dialogeja, vaan pikemminkin tutkielmia tietyistä aiheista. ”Timeaus ”selittää geometriaan kietoutuneen kosmologian, jossa täydellistetyt kolmiulotteiset muodot-kuutiot, pyramidit, ikosaedrit—ovat” platonisia kiintoaineita”, joista koko maailmankaikkeus on tehty. Viimeisessä dialogissaan ” laeissa ”Platon perääntyy” tasavallan ” puhtaasta teoriasta ja esittää, että kokemus ja historia sekä viisaus voivat informoida ihannevaltion johtamista.

Platonin lainaukset

Platonin katsotaan sepittäneen useita lauseita, jotka ovat vielä nykyäänkin suosittuja. Tässä muutamia Platonin tunnetuimpia lainauksia:

· ”rakkaus on vakava mielisairaus.”

· ”kun mieli ajattelee, se puhuu itsekseen.”

· ”ihmisen käyttäytyminen virtaa kolmesta päälähteestä: halusta, tunteesta ja tiedosta.”

· ”viisaat puhuvat, koska heillä on jotain sanottavaa; typerykset, koska heidän on pakko sanoa jotain.”

· ”musiikki on moraalilaki. Se antaa sielun universumille, Siivet mielelle, lennon mielikuvitukselle ja viehätyksen ja iloisuuden elämälle ja kaikelle.”

· ”yksi rangaistuksista politiikkaan osallistumisesta kieltäytymisestä on se, että päätyy alempiarvoisten hallittavaksi.”

· ” ihminen-olento, joka etsii merkitystä.”

· ”jokainen sydän laulaa keskeneräistä laulua, kunnes toinen sydän kuiskaa takaisin. Ne, jotka haluavat laulaa, löytävät aina laulun. Rakastajan kosketuksella jokaisesta tulee runoilija.”

· ”on kaksi asiaa, joista ihmisen ei pitäisi koskaan olla vihainen: mitä hän voi auttaa, ja mitä hän ei voi.”

· ”ihmiset ovat kuin likaa. Ne voivat joko ravita sinua ja auttaa sinua kasvamaan ihmisenä tai ne voivat estää kasvusi ja saada sinut kuihtumaan ja kuolemaan.”

Platon: perintö ja vaikutus

Akatemia kukoisti lähes kolmen vuosisadan ajan Platonin kuoleman jälkeen, mutta se tuhoutui roomalaisen kenraalin Sullan erottaessa Ateenan vuonna 86 EKR.vaikka sitä luettiin jatkuvasti Bysantin valtakunnassa ja islamilaisessa maailmassa, Platon jäi Aristoteleen varjoon kristillisessä lännessä.

vasta renessanssiaikana oppineet kuten Petrarca johtivat Platonin ajattelun ja erityisesti hänen logiikan ja geometrian tutkimusmatkojaan. William Wordsworth, Percy Shelly ja muut 1800-luvun romanttiseen liikkeeseen kuuluneet saivat filosofista lohtua Platonin dialogeista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.