I. Miklós

kép - I. Miklós cár (F. Kruger portréja).

I. Miklós (Nikolai Pavlovich Romanov), B 6 július 1796 a Tsarskoe Selo (most Puskin), Szentpétervár gubernia, D 2 március 1855 Szentpéterváron. (Portré: I. Miklós) orosz császár 1825-től. Miklós következetesen reakciós Felvilágosodásellenes és nyugatellenes autokrataként uralkodott. Elnyomott minden forradalmi megnyilvánulást (pl. a Decembrista mozgalmat), központosította a bürokráciát, bevezette a titkosrendőrséget (a harmadik szekciót) és a csendőrséget, és szigorú cenzúrát vezetett be az egész Orosz Birodalomban. Külsőleg rezsimje támogatta a status quo-t Európában, és részt vett az 1830-1-es lengyel felkelés és az 1848-9-es magyar forradalom leverésében (lásd: 1848-9-es forradalom a Habsburg Monarchiában). Az Ukrajnával szembeni politikája (amelyet Dimitrij Bibikov főkormányzó személyében példáztak) az ukrán nemzeti sajátosságok, jogok és hagyományok eltörlésére irányult. A kijevi magdeburgi törvényt és a litván statútumot eltörölték, az ukrajnai jobbparti Uniatus egyházat erőszakkal felszámolták, fokozták az oroszosítást, és teljes körű harcot folytattak minden szervezett nemzeti-politikai tevékenység ellen (pl. a Cirill és Metód Testvériség elnyomása és Tarasz Sevcsenko száműzetése). Ukrajna őshonos gazdasági növekedését (különösen a cukoriparban) és az ukránok behatolását a nagyvárosokba az intenzív orosz gyarmatosítás politikája akadályozta. Miklósnak a lengyel földbirtokosok befolyásának korlátozása Ukrajna jobb partján nem enyhítette az enserfed ukrán parasztság helyzetét és elnyomását, és az 1840-es és 1850-es években paraszti zavargások törtek ki (pl. az Usztym Karmaliuk által vezetett parasztlázadások 1830-5-ben és a kijevi kozákok lázadása 1855-ben). Az egyetlen pozitív fejlemény Ukrajnában Miklós uralma alatt a belles lettres (pl. Nyikolaj Gogol és Sevcsenko), valamint a felsőoktatás és az ösztöndíj (pl. a Szent Vlagyimir Egyetem létrehozása, a kijevi régi dokumentumok központi archívuma, a kijevi Régészeti Bizottság, az Odesa történelem és régiségek Társasága, valamint a Nizhyn Líceum) volt, de még ezeket is aláásta merev politikája. Az orosz birodalom veresége a krími háborúban feltárta Miklós uralmának társadalmi, gazdasági és erkölcsi csődjét.

bibliográfia
Presniakov, A. Apogei samoderzhaviia: Nikolai I (Leningrád 1925); angol Trans pub mint I. Miklós orosz császár: az autokrácia apogéje, 1825-1855, ed J. Zacek (Gulf Breeze, Fla 1974)
Lencyk, W. A keleti katolikus egyház és I. Miklós cár (Róma–New York 1968)
Lincoln, W. Nicholas I: az összes orosz császár és autokrata (Bloomington, Ind–London 1978)

Oleksander Ohloblyn

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.