Vitamin A-tilskudd under graviditet

Veiledningssammendrag *

WHO-anbefalinger

Vitamin A-tilskudd anbefales kun for gravide kvinner i områder der vitamin a-mangel er et alvorlig folkehelseproblem, for å forhindre nattblindhet.

Merknader

  • denne anbefalingen erstatter DEN forrige who-anbefalingen som finnes i 2011-Retningslinjen: vitamin a-tilskudd hos gravide kvinner (1).
  • Vitamin A anbefales ikke for å forbedre maternelle og perinatale utfall.
  • Vitamin a-mangel er et alvorlig folkehelseproblem hvis 5% eller flere av kvinnene i en populasjon har hatt nattblindhet i sin siste graviditet de siste 3-5 årene som endte i en levende fødsel, eller hvis 20% eller flere av gravide kvinner har et serumretinolnivå under 0,[email protected] / L (2). Bestemmelse av vitamin a-mangel som et folkehelseproblem innebærer å estimere forekomsten av mangel i en befolkning ved å bruke spesifikke biokjemiske og kliniske indikatorer på vitamin a-status.
  • Gravide bør oppfordres til å få tilstrekkelig ernæring, som best oppnås gjennom inntak av et sunt, balansert kosthold, og å henvise TIL whos veiledning om sunn mat (3).
  • i områder hvor tilskudd er indikert for vitamin a-mangel, kan det gis daglig eller ukentlig. EKSISTERENDE who-veiledning foreslår en dose på opptil 10 000 IE vitamin a per dag, eller en ukentlig dose på opptil 25 000 IE (1).
  • en enkeltdose av et vitamin a-tilskudd større enn 25 000 IE anbefales ikke da sikkerheten er usikker. Videre kan en enkelt dose av et vitamin a-supplement større enn 25 000 IE være teratogent hvis det forbrukes mellom dag 15 og dag 60 fra unnfangelsen (1).
  • det er ingen påvist nytte av å ta vitamin a-tilskudd i populasjoner der vanlige daglige vitamin A-inntak overstiger 8000 IE eller 2400 µ, og den potensielle risikoen for bivirkninger øker med høyere inntak (over 10 000 IE) hvis kosttilskudd rutinemessig tas av personer i disse populasjonene (3).

* dette er et utdrag fra den relevante retningslinjen (4). Ytterligere veiledningsinformasjon finner du i dette dokumentet.

1. Retningslinje: vitamin a-tilskudd hos gravide kvinner. Geneve, Verdens Helseorganisasjon; 2011 (http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/vas_pregnant/en/).

2. Sommer A, Davidson FR. Vurdering og kontroll av vitamin a-mangel: Annecy-Avtalene. J Nutr. 2002; 132: 2845s-50S.

3. Sunt kosthold. Faktaark Nr.394. Geneve: Verdens Helseorganisasjon; 2015 (http://www.who.int/ mediacentre/faktaark/fs394/no/).

4. Sikker vitamin a dosering under graviditet og amming. Anbefalinger og rapport fra høring. Micronutrient series. Geneva: World Health Organization; 1998(WHO/NUT/98.4; http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/63838/1/WHO_NUT_98.4_ eng.pdf).

5. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/
anc-positive-pregnancy-experience/en/).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.