behandeling van microalbuminurie bij patiënten met type 2 diabetes mellitus

de incidentie van type 2 diabetes mellitus neemt wereldwijd toe en is nu een van de belangrijkste oorzaken van terminale nierziekte in westerse landen. Diabetes mellitus Type 2 is ook een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire voorvallen. Daarom is het van het grootste belang dat patiënten die het grootste risico lopen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en dat vervolgens nier-en cardiovasculaire beschermende behandelingen worden gestart. Microalbuminurie verwijst naar een subklinische toename van urinaire albumine-excretie. Per definitie komt het overeen met een albumine excretiesnelheid van 20 tot 200 microg/min (30 tot 300 mg/dag) of een albumine/creatinine ratio (mg / mmol) van 2,5 tot 25 bij mannen en 3,5 tot 35 bij vrouwen. Microalbuminurie is een belangrijke klinische bevinding omdat het niet alleen geassocieerd is met een verhoogd risico op progressie tot uitgesproken proteïnurie (macroalbuminurie) en nierfalen, maar ook cardiovasculaire voorvallen. Bij patiënten die overgaan tot uitgesproken nefropathie gaat microalbuminurie gewoonlijk 5 tot 10 jaar vooraf aan macroalbuminurie. Bij patiënten met type 1 diabetes mellitus neemt de bloeddruk toe en neemt de nierfunctie af na het ontstaan van macroalbuminurie. Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 kan echter hypertensie en een afname van de nierfunctie optreden wanneer de uitscheiding van albumine nog steeds binnen het microalbuminuur bereik ligt. Grote klinische studies hebben aangetoond dat het bereiken van een strak glycemisch (d.w.z. geglycosyleerd hemoglobine < 7,0%) en bloeddruk (d.w.z. < 130/85 mm Hg) controle vertraagt de progressie van nierziekte. Er is accumulerend bewijs dat suggereert dat het gebruik van antihypertensiva die gericht zijn op het renine-angiotensinesysteem (RAS) de progressie van nieraandoeningen kan vertragen en cardioprotectie kan bieden bij patiënten met type 2 diabetes mellitus en microalbuminurie. Antihypertensiva die gericht zijn op het RAS lijken ook voordelen te hebben boven verlagingen van de systemische bloeddruk. Samengevat worden de jaarlijkse screening van patiënten met type 2 diabetes mellitus op microalbuminurie, en het starten van maatregelen om de progressie van nier-en cardiovasculaire aandoeningen te vertragen, nu beschouwd als onderdeel van de routine klinische praktijk. In het bijzonder moet het vinden van microalbuminurie een geïntensiveerde wijziging van de gemeenschappelijke risicofactoren voor nier-en hart-en vaatziekten veroorzaken, dat wil zeggen hyperglycemie, hypertensie, dyslipidemie en roken. Antihypertensieve therapie bij patiënten met microalbuminurie en type 2 diabetes mellitus dient te worden gestart met angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers of angiotensine-II type 1-receptorantagonisten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.