Dysk Google dodatkowe warunki korzystania z Dysku Google

1. Twoja zawartość

Dysk Google umożliwia przesyłanie, przesyłanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści. Zgodnie z opisem w Warunkach korzystania z usługi Google, Twoje treści pozostają Twoje. Nie rościmy sobie prawa własności do treści użytkownika, w tym tekstu, danych, informacji i plików przesyłanych, udostępnianych lub przechowywanych na koncie Dysku. Warunki korzystania z usługi Google dają Google licencję ograniczonego celu na działanie i ulepszanie usług Dysku Google — więc jeśli zdecydujesz się udostępnić komuś dokument lub chcesz otworzyć go na innym urządzeniu, możemy zapewnić tę funkcjonalność.

Dysk Google umożliwia również współpracę nad treściami innych użytkowników Dysku Google. „Właścicielem” treści jest ten, kto kontroluje treść i jej wykorzystanie.

ustawienia udostępniania na Dysku Google pozwalają kontrolować, co inni mogą zrobić z Twoimi treściami na Dysku Google. Ustawienia prywatności plików zależą od folderu lub dysku, w którym się znajdują. Pliki na dysku indywidualnym są prywatne, dopóki nie zdecydujesz się na ich udostępnienie. Możesz udostępniać swoje treści i przekazywać kontrolę nad nimi innym użytkownikom. Pliki utworzone lub umieszczone w folderach lub dyskach udostępnionych przez inne osoby dziedziczą ustawienia udostępniania i mogą dziedziczyć ustawienia własności folderu lub dysku, na którym się znajdują. Nie będziemy udostępniać Twoich plików i danych innym osobom, z wyjątkiem przypadków opisanych w naszej Polityce Prywatności.

nie będziemy wykorzystywać Twoich treści do kampanii marketingowych lub promocyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.