Ex votos – Mexican Folk, peruwiański Milagros

o Ex Votos…

łaciński termin „Ex voto”, skrót od „ex Voto suscepto” oznacza „z przysięgi złożonej.”Ślub został złożony Świętemu, który pomagał w tym, co uważano za odpowiedź na modlitwę, cud, który po fakcie wydarzył się przez tego, który złożył ślub. Tak więc, jako tradycyjny zwyczaj we wczesnych Kościołach Katolickich Ameryki Łacińskiej, powstało małe upamiętnienie momentu osobistej pokory, kiedy jednostka prosi Świętego o pomoc i jest wybawiona z katastrofy i prawdopodobnie z śmierci. Następnie Obiekt ten jest podarowany Kościołowi, aby mógł być wystawiony jako publiczna oferta Dziękczynienia, a także przypomnienie innym o modlitwach, które zostały wysłuchane.Wotywny zwyczaj składania boskich darów w dziękczynieniu za otrzymany cud, sięga starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Takie dary wisiały na ścianach rzymskich świątyń. Ostatecznie włączony do religii chrześcijańskiej, zwyczaj stał się wzruszającym wyrazem wiary w boskość, która rozprzestrzeniła się na Meksyk w czasach kolonialnych. Istniały również przedmioty Ex Voto z różnych metali, szczególnie nazywane milagros w bardzo wczesnych czasach o bardziej prywatnych znaczeniach. W krajach, gdzie srebra było pod dostatkiem, przedmioty srebrne, były zamawiane jako ofiary dla świętego i darowane Kościołowi.

na obszarach wiejskich Meksyku obrazy na zamówienie były niewielkie i najczęściej były malowane farbą olejną na cynkowej blasze dachowej. Każdy Ex Voto przedstawiał to wydarzenie, a także Świętego, któremu złożono ślub i który pomagał w udzieleniu cudu. Niewprawni artyści często podejmowali twórcze podejście, używając jasnych kolorów wraz z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego, aby wyprodukować możliwe do zidentyfikowania postacie świętych. U dołu każdego Ex Voto znajdowała się krótka inskrypcja w języku hiszpańskim najlepiej znanym przez artystę. Zindywidualizowany napis oznaczający konkretny cud był najczęściej błędnie pisany i niepoprawny gramatycznie. Pod koniec 1800 roku i na początku 1900 roku wiele małych obrazów pojawiło się, aby wyrównać ściany meksykańskich kościołów jako gesty Dziękczynienia, zastępując potężne obrazy świętych Kościoła oparte na doktrynie osobistymi i bezpośrednimi prośbami o pomoc. Obrazy wotywne są intymnym zapisem dramatów życia codziennego, walk byków, uderzeń pioruna, wypadków, złego stanu zdrowia i fałszywych więzień, w których wierzono, że boska interwencja doprowadziła do przetrwania i ułaskawienia. Ex Votos zaczęły trafiać do prywatnych kolekcji wiele lat temu. Diego Rivera i Frida Kahlo spopularyzowali je, chętnie je zbierając.

zawarte relacje ze Świętym – bezpośrednie, osobiste, nawet nieco lekceważące – omijają kościelne rytuały Kościoła Katolickiego. Może to tłumaczyć historyczną ambiwalencję Kościoła wobec nich, ponieważ te obrazy były z czasem sprzedawane przez kościoły, aby zrobić miejsce na więcej. Jako autentyczne akty wiary, Ex Votos należą do ” katolicyzmu potocznego.”

– Marcia Weber – p–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.