leczenie mikroalbuminurii u pacjentów z cukrzycą typu 2

częstość występowania cukrzycy typu 2 wzrasta na całym świecie i jest obecnie jedną z głównych przyczyn schyłkowej choroby nerek w krajach zachodnich. Cukrzyca typu 2 jest również głównym czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dlatego też wczesne rozpoznanie pacjentów z największym ryzykiem i późniejsze rozpoczęcie leczenia chroniącego nerki i układ sercowo-naczyniowy mają ogromne znaczenie. Mikroalbuminuria odnosi się do subklinicznego zwiększenia wydalania albumin z moczem. Z definicji oznacza to wydalanie albumin w ilości od 20 do 200 mikro g/min (30 do 300 mg/dobę) lub stosunek albumin do kreatyniny (mg/mmol) wynoszący od 2, 5 do 25 u mężczyzn i od 3, 5 do 35 u kobiet. Mikroalbuminuria jest ważnym objawem klinicznym, ponieważ wiąże się nie tylko ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia jawnego białkomoczu (makroalbuminuria) i niewydolności nerek, ale także ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. U pacjentów, u których dochodzi do jawnej nefropatii, mikroalbuminuria zwykle poprzedza makroalbuminurię o 5 do 10 lat. U pacjentów z cukrzycą typu 1 po wystąpieniu makroalbuminurii ciśnienie krwi wzrasta, a czynność nerek ulega zmniejszeniu. Jednak u pacjentów z cukrzycą typu 2, nadciśnienie tętnicze i pogorszenie czynności nerek mogą wystąpić, gdy wydalanie albumin nadal mieści się w zakresie mikroalbuminurii. Duże badania kliniczne wykazały, że osiągnięcie ścisłej glikemii (tj. hemoglobiny glikozylowanej < 7,0%) i ciśnienia krwi (tj. < 130/85mm Hg) Zgromadzone dane sugerują, że stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych ukierunkowanych na układ renina-angiotensyna (RAS) może spowolnić postęp choroby nerek i zapewnić kardioprotekcję u pacjentów z cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią. Wydaje się, że leki przeciwnadciśnieniowe skierowane na układowy układ renina-angiotensyna (RAS) mają przewagę nad obniżeniem ogólnoustrojowego ciśnienia krwi. Podsumowując, coroczne badania przesiewowe pacjentów z cukrzycą typu 2 pod kątem mikroalbuminurii i rozpoczęcie działań mających na celu spowolnienie postępu chorób nerek i układu krążenia są obecnie uważane za część rutynowej praktyki klinicznej. W szczególności wykrycie mikroalbuminurii powinno wywołać wzmożoną modyfikację wspólnych czynników ryzyka chorób nerek i układu krążenia, czyli hiperglikemii, nadciśnienia, dyslipidemii i palenia tytoniu. Leczenie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów z mikroalbuminurią i cukrzycą typu 2 należy rozpoczynać od stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny (Ace) lub antagonistów receptora angiotensyny II typu 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.