Mikołaj i

Obraz - car Mikołaj i (portret F. Krugera).

Mikołaj i (Nikołaj Pawłowicz Romanow), ur. 6 lipca 1796 w Carskim Siole (obecnie Puszkin), gubernia Petersburska, zm. 2 marca 1855 w Petersburgu. (Portret: Mikołaj I.) cesarz rosyjski z 1825 roku. Mikołaj rządził jako konsekwentnie reakcyjny anty-oświeceniowy i anty-Zachodni autokrat. Stłumił wszystkie manifestacje rewolucyjne (np. ruch dekabrystów), scentralizował biurokrację, wprowadził tajną policję (trzecią sekcję) i Żandarmerię oraz nałożył ścisłą cenzurę w całym Imperium Rosyjskim. Na Zewnątrz jego reżim popierał status quo w Europie i brał udział w tłumieniu powstania polskiego 1830-1 i rewolucji węgierskiej 1848-9 (zob. rewolucja 1848-9 w monarchii habsburskiej). Jego polityka wobec Ukrainy (przedstawiona w osobie generała-gubernatora Dimitrija Bibikowa) miała na celu obalenie ukraińskiej specyfiki Narodowej, praw i tradycji. Zniesiono prawo magdeburskie w Kijowie i statut litewski, przymusowo zlikwidowano Kościół unicki na prawobrzeżnej Ukrainie, zintensyfikowano rusyfikację i toczono pełną walkę z jakąkolwiek zorganizowaną działalnością narodowo-polityczną (np. stłumienie Bractwa Cyryla i Metodego i wygnanie Tarasa Szewczenki). Lokalny wzrost gospodarczy Ukrainy (zwłaszcza w przemyśle cukrowniczym) i penetracja Ukraińców do dużych miast była utrudniona przez politykę intensywnej kolonizacji Rosyjskiej. Ograniczanie przez Mikołaja wpływów polskiej ziemiaństwa na prawobrzeżnej Ukrainie nie złagodziło trudnej sytuacji i ucisku zniewolonego ukraińskiego chłopstwa, a niepokoje chłopskie wybuchły w latach 40.i 50. (np. bunty chłopskie pod wodzą Ustyma Karmaliuka w latach 1830-5 i bunt Kozaków kijowskich w 1855 r.). Jedyne pozytywne wydarzenia na Ukrainie podczas rządów Mikołaja były w belles lettres (np. przez Nikołaja Gogola i Szewczenki) oraz szkolnictwo wyższe i stypendium (np. ustanowienie Uniwersytetu Świętego Włodzimierza, Kijowskie Centralne Archiwum Starych dokumentów, Kijowska Komisja archeologiczna, Odeskie Towarzystwo Historii i Starożytności, i Nizhyn Lyceum), ale nawet zostały one podważone przez jego sztywną politykę. Klęska Imperium Rosyjskiego w wojnie krymskiej odsłoniła społeczne, ekonomiczne i moralne bankructwo rządów Mikołaja.

Bibliografia
Presniakow, A. Apogei samoderzhavia: Nikolai I (Leningrad 1925); English trans pub as Emperor Nicholas I of Russia: the Apogee of Autocracy, 1825-1855, ed J. Zacek (Gulf Breeze, Fla 1974)
Lencyk, W. The Eastern Catholic Church and car Nicholas I (Rome–New York 1968)
Lincoln, W. Nicholas I: Emperor and Autocrat of All the Russias (Bloomington, Ind–London 1978)

Oleksander Ohloblyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.