Znajdź formę prawną w ciągu kilku minut

okoliczności Nadzwyczajne odnoszą się do sytuacji, które wymagają nietypowych lub natychmiastowych działań, a to pozwala na obejście zwykłych procedur. Innymi słowy warunki awaryjne. Okoliczności są takie, że rozsądna osoba uzna, że konieczne jest niezwłoczne działanie w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie funkcjonariuszy. Na przykład, gdy sąsiad przebija się przez okno płonącego domu, aby uratować kogoś w środku.

są to sytuacje, w których funkcjonariusz policji może podjąć natychmiastowe działania w celu skutecznego aresztowania, przeszukania lub zajęcia, dla których istnieje prawdopodobna przyczyna. Można to zrobić bez uprzedniego uzyskania nakazu. Ustawa federalna „knock and announce”, 18 U. S. C. s 3109 wymaga od policjantów pukania, ogłaszania i odmowy wjazdu przed włamaniem do miejsca zamieszkania. Jednakże nagłe okoliczności usprawiedliwiają nieprzestrzeganie przepisów.

ważne okoliczności istnieją, gdy

(1) życie lub Bezpieczeństwo osoby jest zagrożone

(2) Ucieczka podejrzanego jest bliska lub

(3) dowody mają zostać usunięte lub zniszczone.

jest to również określane jako okoliczności Nadzwyczajne lub szczególne okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.