Återbesök Dardanelles-katastrofen

Winston Churchill, Admiralitetets första Herre, ombord på Royal Yacht, 1912.

Gallipoli-kampanjen 1915 var en av de stora militära katastroferna under första världskriget. Den ursprungliga planen var att skicka en flottilj av gamla krigsfartyg genom Dardanelles sund och in i Marmorahavet. Marinvapen skulle riva de turkiska fästningarna på båda sidor av sundet, medan minsvepare rensade en väg för fartygen. En gång genom sundet skulle de blockera eller bombardera Konstantinopel och fälla ut det Ottomanska rikets kollaps. När marinoperationen stannade skickades en expeditionsstyrka för att fånga Gallipoli halvön. Men landningarna slutade i dödläge, med allierade trupper begränsade till osäkra strandhuvuden, där förhållandena var lika dystra som de på västfronten. 132 000 brittiska, franska, Nya Zeeland, australiska och indiska trupper dödades eller skadades innan kampanjen avbröts.en särskilt kontroversiell aspekt av affären var den roll som Winston Churchill spelade. Som första Lord of the Admiralty, han var en nyckelfigur i uppkomsten av kampanjen och dess mest passionerade förespråkare. När allt gick fel gjorde han en bekväm syndabock, men i vilken utsträckning skulden skulle läggas på honom har varit en fråga om tvist sedan dess.

i den senaste studien påpekar Christopher Bell att Gallipoli gav upphov till två konkurrerande berättelser, En av dem djupt fientlig mot Churchill, den andra mycket gynnsam. Bell utforskar ämnet på nytt och gör det med sådan behärskning att tenoren i hans domar ringer sant. Han hävdar att båda berättelserna var förenklingar av en mer komplex verklighet. Churchills motståndare hävdade att han var en hänsynslös amatörstrateg som grep tanken på ett marint angrepp utan förståelse för de inblandade svårigheterna. Han ignorerade varningarna från sina marinrådgivare och bamboozled krigsrådet till överenskommelse genom att försäkra dem om att admiralerna var fullt stöd för Planen. Så småningom överspelade han sin hand genom att provocera den första Sea Lord, Admiral Fisher, att avgå i protest. Hädanefter var Churchill en politiker med en skarp fläck på hans rekord.

Bell erbjuder en korrigerande. Asquith, Kitchener och Fisher bar alla en del av ansvaret, liksom en del av sjöpersonalen och amiralerna som befallde vid sundet. Men Churchill ensam betalade priset.

anti-Churchill-versionen skulle ha burit allt före det, men för Churchills outtröttliga motstånd. Han samlade sina formidabla färdigheter som talare, journalist och historiker och inledde en obeveklig kampanj för självförklaring. Han hävdade att sjöattacken lanserades med stöd av admiralerna och skulle ha lyckats men för andras tardiness. Mer ambitiöst fortfarande hävdade han att Gallipoli potentiellt var ett krigsvinnande slag som kunde ha avvärjat tragedierna i Somme och Passchendaele. Bell är inte övertygad. Flottan hade aldrig kapacitet att slå ut de turkiska vapnen, och de riskerade inte heller att få slut på ammunition. Bombardemang från havet varnade dock turkarna för risken för angrepp på land och gav dem tid att förstärka halvön.

både pro – och anti – Churchill-berättelser baserades på fläckiga och ibland tvivelaktiga bevis.I slutändan var dock Pro-Churchill-versionen den flimsier av de två. Anges långt i den andra volymen av Churchills världskrisen (1923), vann det ett mått av sympati för hans fall, men en hård kärna av skeptiker kvarstod.

det var omvandlingen av Churchill till en nationell hjälte under andra världskriget som tystade tvivlarna och etablerade honom i populärt minne som Dardanellernas omintetgjorda geni.genom att rensa bort en massa historiska skräp från scenen har Bell uppnått för Churchill och Gallipoli vad David Reynolds åstadkom för Churchill och andra världskriget, utgrävningen av en man från myten som han skapade.

Churchill och Dardanellerna
Christopher M. Bell
Oxford University Press 464pp 25 p >

Paul Addisons böcker inkluderar Ingen återvändo: Fredstidsrevolutionerna i Storbritannien och Churchill: the Unexpected Hero (båda Oxford University Press).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.