Ex Votos-mexikanska Folk, peruanska Milagros

om Ex Votos…

den latinska termen ”Ex voto”, kort för ”ex voto suscepto ”betyder” från det löfte som gjorts.”Löftet gjordes till en helgon som hjälpte till vad som ansågs vara en besvarad bön, ett mirakel som hände efter det faktum av den som gjorde löftet. Således som en traditionell sed i tidiga latinamerikanska katolska kyrkor, en liten åminnelse skapades av ögonblicket av personlig ödmjukhet när en individ ber en helgon om hjälp och levereras från katastrof och sannolikt från döden. Då är detta objekt begåvat till kyrkan för att visas som ett offentligt tackoffer samt en påminnelse till andra om böner besvarade.Den votiva seden att erbjuda gåvor till det gudomliga i tacksägelse för ett mirakel mottaget, går tillbaka till forntida Mesopotamien och Egypten. Sådana gåvor hängdes på väggarna i romerska tempel. Så småningom införlivad i den kristna religionen blev sedvanen ett rörande uttryck för tro på det gudomliga som spred sig till Mexiko under koloniala dagar. Det fanns också Ex Voto-föremål av olika metaller, specifikt kallade milagros i mycket tidiga dagar med mer privata betydelser. I länder där silver var i överflöd, beställdes silverföremål som offer till helgen och gavs till kyrkan.

på landsbygden i Mexiko var de beställda målningarna små och skapades oftast med oljefärg på zinktak. Varje Ex Voto skildrade händelsen såväl som Helgonet till vilket löftet gjordes och som hjälpte till att bevilja miraklet. De otränade konstnärerna tog ofta kreativa tillvägagångssätt med ljusa färger tillsammans med romersk-katolska kyrkans tradition för att producera de identifierbara heliga figurerna. Längst ner på varje Ex Voto var en kort inskription på den bästa spanska känd av konstnären. Den individualiserade inskriptionen som redogjorde för det specifika miraklet var oftast felstavad och grammatiskt felaktig. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom många små målningar för att rada väggarna i mexikanska kyrkor som gester av tacksägelse och ersatte kraftfulla doktrindrivna bilder av kyrkans helgon med personliga och direkt besvarade grunder för hjälp. De votiva målningarna är intima register över vardagens drama, tjurstrider, blixtnedslag, olyckor, ohälsa och falska fängelser där gudomligt ingripande tros ha lett till överlevnad och uppskov. Ex Votos började hitta sig in i privata samlingar för många år sedan. Diego Rivera och Frida Kahlo populariserade dem genom att ivrigt samla dem.

de antagna relationerna med helgonet – direkt, personligt, till och med lite irreverent – kringgår den katolska kyrkans kyrkliga ritualer. Detta kan förklara kyrkans historiska ambivalens mot dem eftersom dessa målningar såldes över tid av kyrkor för att göra plats för att visa mer. Som äkta troshandlingar, Ex Votos tillhör ” folklig katolicism.”

–Marcia Weber –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.