Sun Trine Venus kärlek Synastry ~ Material Bond

Sun aspekter

solen är källan till alla energier. Dessa energier stimulerar aktiviteterna i husen som ockuperas av den transiterande solen och förstärker eller försvagar planeteffekterna, beroende på solens aspekt till natalplaneten. När solen passerar en inre planet kan den utlösa en vilande aspekt mellan den inre planeten och en långsammare rörlig yttre planet. Om en planet transiteras av en annan planet när den transiteras av solen, förstärks effekten av transiteringen.

Sun Trine Venus

En Sun trine Venus aspekt ökar harmonin mellan dig. Det finns en hel del lätthet och mycket liten utmaning för denna inhemska scen. Detta gör att ni båda kan uppmärksamma andra saker men bristen på utmaning kan leda till brist på stimulans. Med solen personen trine Venus personen de kommer att vara mycket innehåll, rikedom och materiella ägodelar kan locka lätt, Detta är en mycket sann kärlek, men det kan sakna verklig passion om du inte har andra faktorer som förenar dig.

dela inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.