Italien er officielt en sekulær stat. Imidlertid er dets religiøse og sociale landskab dybt påvirket af den romersk-katolske tradition. Faktisk er epicentret og regeringen for Den Katolske Kirke (Vatikanet) og dens leder (paven) placeret i Rom. På trods af dette opgav Italien katolicismen som statsreligion i 1984 for at opretholde en kløft mellem religion og lov.

lovgivning forhindrer den italienske regering i at spore borgernes religiøse tilhørsforhold. Derfor er alle statistikker om italienernes religiøse demografi tilnærmelser. De generelle statistikker, der er påberåbt af CIA verdens faktabog, siger, at omkring 80% af italienerne identificerer sig med kristendommen, omkring 20% er ikke tilknyttet nogen religion, og mindre end 1% identificerer sig som Muslim eller en anden ikke-Kristen Tro.1 Et mere specifikt skøn taget af Global Kirkestol Forum antyder, at 83,3% af italienerne identificerer sig som katolikker, 12,4% følger slet ikke en religion, og en mindre del af den italienske befolkning følger andre religioner.2

betydningen af religiøs aktivitet er faldet i det 21.århundrede, især blandt italienske unge. Der er en generel enighed om, at den demografiske af praktiserende kristne er langt mindre end dem, der identificerer sig som kristne. Ikke desto mindre er ældre generationer fortsat mere religiøst tilbøjelige, inklusive den ældre italienske befolkning i Australien.

katolicismen i Italien

romersk katolicisme har været et samlingspunkt for Italien, og dens indflydelse på samfundet forbliver meget offentligt synlig. Der er tusindvis af kirker i landet og over 900 i Rom alene. Den katolske kirkes statistikker viser, at 96% af italienerne blev døbt som katolske.3 Selv om dette tal ikke afspejler antallet af nuværende/aktive medlemmer, viser det, hvordan den katolske tradition er kulturelt dominerende i livsbegivenheder (f.eks. Den katolske kirkes trosbekendelse har markant formet italienernes Kultur og sociale holdninger over tid. Mange troende katolikker anser paven for at være den ultimative kilde til lederskab og rådgivning.

som en gren af kristendommen tror katolicismen på Guds lære som den ‘hellige treenighed’, der består af Faderen, Sønnen og Helligånden. For den typiske italienske er livet præget af skelsættende katolske øjeblikke, såsom dåb, første kommunion, bekræftelse og ægteskab. Disse overgangsritualer markerer vigtige vendepunkter gennem hele ens levetid.

nogle italienere deltager muligvis i en gudstjeneste kaldet messe, der udføres af en præst søndag. De i Australien foretrækker måske at gå til et sogn, der har en italiensk præst; der er mange missionærpræster, der har påtaget sig at tage sig af de åndelige behov hos italienske migranter i udlandet. Ældre italienere kan bede ved hjælp af rosenkrans perler, mens recitere Hail Marys og Fadervor. Nogle italienere kan donere en del af deres løn til katolske velgørenhedsorganisationer, der udfører samfundstjenester. Folk kan også have kristen ikonografi i deres hjem, såsom billeder af Jesus og Jomfru Maria (almindeligvis omtalt som ‘Madonna’ i Italien).

1 CIA verdens faktabog, 2017

2 Global Kirkestol Forum, 2012

3 Cheney, 2005

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.