behandling af mikroalbuminuri hos patienter med type 2-diabetes mellitus

forekomsten af type 2-diabetes mellitus er stigende over hele verden og er nu en af de førende årsager til nyresygdom i slutstadiet i vestlige lande. Type 2 diabetes mellitus er også en vigtig risikofaktor for kardiovaskulære hændelser. Derfor er den tidlige identifikation af patienter med størst risiko og den efterfølgende initiering af nyre-og kardiovaskulære beskyttelsesbehandlinger af største betydning. Mikroalbuminuri henviser til en subklinisk stigning i udskillelse af urinalbumin. Per definition svarer det til en albuminudskillelseshastighed på 20 til 200 mikrog/min (30 til 300 mg/dag) eller et albumin til kreatininforhold (mg/mmol) på 2, 5 til 25 hos mænd og 3, 5 til 35 hos kvinder. Mikroalbuminuri er et vigtigt klinisk fund, fordi det ikke kun er forbundet med en øget risiko for progression til åbenlyst proteinuri (makroalbuminuri) og nyresvigt, men også kardiovaskulære hændelser. Hos patienter, der udvikler sig til åbenlyst nefropati, går mikroalbuminuri normalt forud for makroalbuminuri med et interval på 5 til 10 år. Hos patienter med type 1 diabetes mellitus øges blodtrykket, og nyrefunktionen falder efter begyndelsen af makroalbuminuri. Hos patienter med type 2-diabetes mellitus kan hypertension og nedsat nyrefunktion dog forekomme, når albuminudskillelse stadig er i det mikroalbuminuriske område. Store kliniske forsøg har vist, at opnåelse af stramt glykæmisk (dvs. glykosyleret hæmoglobin < 7,0%) og blodtryk (dvs. < 130/85mm Hg) kontrol forsinker progressionen af nyresygdom. Der er akkumulerende beviser, der tyder på, at brugen af antihypertensive midler, der er målrettet mod renin-angiotensinsystemet (RAS), kan bremse udviklingen af nyresygdom og give hjertebeskyttelse hos patienter med type 2-diabetes mellitus og mikroalbuminuri. Antihypertensive stoffer, der er målrettet mod RAS, synes også at have fordele ud over reduktioner i systemisk blodtryk. Sammenfattende betragtes den årlige screening af patienter med type 2-diabetes mellitus for mikroalbuminuri og iværksættelse af foranstaltninger til at forsinke udviklingen af nyre-og hjerte-kar-sygdomme nu som en del af rutinemæssig klinisk praksis. Især bør fundet af mikroalbuminuri fremkalde en intensiveret modifikation af de fælles risikofaktorer for nyre-og hjerte-kar-sygdomme, det vil sige hyperglykæmi, hypertension, dyslipidæmi og rygning. Antihypertensiv behandling hos patienter med mikroalbuminuri og type 2-diabetes mellitus bør initieres med ACE-hæmmere eller angiotensin-II type 1-receptorantagonister.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.